١٧:٤٠ - شنبه ١٦ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دیدار مجمع نمایندگان استان‌های غربی کشور با رییس جمهور محترم
در این دیدار که استانداران محترم همدان؛ ایلام ؛ کردستان و کرمانشاه هم حضور داشتند مسائل مهم کشور و حوزه های انتخابیه مطرح شد و آیت الله رئیسی هم مطالبی بیان نمودند.
 ١٧:٤٤ - شنبه ١٤ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٤٦ - شنبه ١٣ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٥١ - شنبه ١١ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٤٩ - شنبه ١١ بهمن ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>