مجلس با تحقیق و تفحص از مجموعه «غار علیصدر» همدان موافقت کرد دیدار و گفتگوی فتح اله توسلی با دکتر قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور افرادی که تا کنون صدای آن‌ها شنیده نشده باید در محور برنامه‌های دولت باشند جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر وزیر و معاونین ذیربط وزارت راه و مدیران کل راهداری و راه و شهرسازی استان همدان برگزار شد قوه قضائیه رسماً با ایجاد واحد قضایی (دادگاه) در شیرین سو موافقت کرد
با رأی نمایندگان؛
مجلس با تحقیق و تفحص از مجموعه «غار علیصدر» همدان موافقت کرد
دیدار و گفتگوی فتح اله توسلی با دکتر قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور
توسلی در نطق میان دستور:
افرادی که تا کنون صدای آن‌ها شنیده نشده باید در محور برنامه‌های دولت باشند
به درخواست فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ؛
جلسه ای با حضور مدیرکل دفتر وزیر و معاونین ذیربط وزارت راه و مدیران کل راهداری و راه و شهرسازی استان همدان برگزار شد
مژأه به مردم عزیز بخش شیرین سو
قوه قضائیه رسماً با ایجاد واحد قضایی (دادگاه) در شیرین سو موافقت کرد

ثمره اطاعت از خدا

امام هادی علیه السلام :

مَنِ اتَّقَى اللّهَ یُتَّقى ، ومَن أطاعَ اللّهَ یُطاعُ؛

هر که از خدا پروا کند ، از او پروا کنند [و حرمتش را نگه دارند] و هر که ازخدا فرمان بَرد ، فرمانش بَرند.

گزیده تحف العقول ص ۶۵

هیچ شوروشوقی در کار نخواهد بود، وقتی در زندگی کم کاری وجود داشته باشد. کم کاری یعنی نرسیدن به آنچه ظرفیتش را داری. / نلسون ماندلا